Цена на превода

Цената на превода зависи от:

 • езика, от който се превежда
 • езика, на който се превежда
 • вида и сложността на текста (специализиран, неспециализиран, творчески)
 • времето, за което трябва да се преведe определен обем
 • наличието на специфични изисквания към текста
 • пълния обем на поръчката
 • компетентността и броя на специалистите, заети с изпълнението
СВЪРЖИ СЕ С НАС ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПОРЪЧКА СВЪРЖИ СЕ С НАС ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПОРЪЧКА

Какво ще получите от нас

високо качество и бързина при изпълнение

гарантирана точност и надеждност

получавате съвети, насоки, отчет и добавена стойност

поверителност при поръчките и управлението на проекти

проектен мениджър ще Ви съдейства на всички етапи от поръчката

подходящи решения и превантивни действия за гарантиране на пълно удовлетворение

лесна и удобна комуникация онлайн

поръчка, плащане и доставка: бързо, лесно и с усмивка

 • Цените са в лева, без ДДС.
 • Посочените цени са за 1 страница текст за превод (1800 знака с интервалите (30 реда х 60 знака) в съответствие с БДС EN 15038:2006).
 • Минималната поръчка е една страница.
 • Цените включват превод от оторизиран преводач при срок за изпълнение: 5 стандартни страници за 48 часа (2 работни дни).
 • Посочените цени са за превод от един преводач и включват проверка за фактологически грешки.
 • Посочените цени не включват други услуги освен посоченото.
 • Терминологична редакция от експерт-редактор се предлага по договаряне.
 • При обемни поръчки и/или дълготрайно сътрудничество, свържете се с нас за индивидуална цена.

Допълнителни услуги

Често едновременно с превода ни поръчват и следните услуги

заверки и легализация

Легализация

Легализация и заверка пред нотариус, в МВнР или пред други институции на документи за ползване в България и чужбина.

редакция и корекция

Редакция

Редакция и корекция, за да бъдете перфектни и да правите добро впечатление на бизнес партньорите и клиентите.

локализация

Локализация

Когато искате не просто превод, а много повече. За да бъдете конкурентни на местните пазари. За да Ви разбират идеално!

Поръчайте Вашия писмен превод сега!