Какво е локализация?

Езиковата локализация е специфичен тип превод, който надгражда обикновения чрез културната адаптация на един продукт (за определени страни, региони или социални групи), вземайки под внимание различията между отделните пазари.

Обхваща не само превода на продукта, но предполага задълбочено проучване на целевата култура с оглед правилното му адаптиране към местните нужди.

Кога се използва?

Като цяло се използва при превод на софтуер, видео игри, уеб сайтове, приложения и по-рядко при писмен превод.

Детайли като обръщане в местни валути, използване на характерни за дадената култура форми за обозначаване на дати, адреси и телефонни номера, избор на цветове, промяна на физическия облик на продукта и дори на наименованието му са част от локализацията.

Анализ и конкретни цели

Анализ на целевата аудитория на определения пазар като основа на мерките за локализацията спрямо изискванията и конкретните цели за постигане.

Английският език

в САЩ се различава от британския по звучене и използвани думи. Различия може да има дори в изписването на една и съща дума.

100% гаранция

Усещането, че съдържанието е създадено специално за целевия (местен) пазар и неговите особености е 100% гарантирано на ниво език и на ниво проект.

На френски

думата лаптоп преведена буквално няма да работи за SEO, вместо това следва да се използва „un portatif“, което означава „преносим“.

Проверка от носител на езика

Всички проекти преминават редакция от местни лица със знания за специфичния пазар (носители на езика), което осигурява отлично качество на превода.

В Азия

източните култури възприемат белия цвят като символ на смърт, докато в християнските го свързваме с мир и доброта.

Много повече от просто превод

Отделили сте много време, ресурси и усилия, за да развиете своя бизнес и да утвърдите Вашата марка на пазара. Вече е дошъл моментът, в който искате да впечатлите потенциалните клиенти на международните пазари.

Искате да завладеете нови пазари?

Направете първата крачка

Малка инвестиция от Вашето време, за да разберете повече за използването на услугите за локализиране, може да окаже огромна разлика в начина, по който представяте бизнеса си в чужбина!

Вие желаете да:

 • атакувате и завладеете нови пазари;
 • комуникирате по възможно най-добрия начин с Вашите потенциални клиенти;
 • накарате Вашите потенциални чуждестранни клиенти да се чувстват свободни, обгрижени и важни;
 • направите сензация сред потребителите в чужда държава;
 • предадете посланията си без грешка – точно, ефективно и с нужната емоция;
 • създадете доверие у чуждестранните си клиенти;
 • постигнете висока разпознаваемост на марката сред други култури;
 • обслужвате международните пазари също толкова ефективно, колкото и вътрешните;
 • увеличите приходите си значително;
 • разширите онлайн присъствието си в глобален мащаб;
 • се появявате на първи позиции в търсачките навсякъде по света;

Ние ще Ви преведем безпрепятствено през процеса, от концептуализиране към реализация, и след това до успех и пълна удовлетвореност.

Включва адаптация на всички налични елементи в оригинала:

 • снимки, графики, илюстрации, икони, схеми, цветове;
 • гласове на хора;
 • правила и формати за изписване на дати, адреси, телефонни номера, мерни единици, часови зони, валута, дни и месеци (пълни и съкратени имена за делничните дни и месеците), абревиатури и съкращения и т.н.;
 • календари, празници, работни седмици;
 • местната култура, нрави, традиции, обичаи;
 • езикови особености – типични изрази, имена, социални и емоционални връзки и т.н.;
 • диалекти и жаргон;
 • местни предпочитания;
 • културни нюанси;
 • специфика на местните и международни пазарни отношения;
 • местни разпоредби и законодателните норми и изисквания в съответната страна или регион;
 • вкусовете и навиците на потребителите;

В локализацията се включва задължително анализ на целевата аудитория на определения пазар, който дава основа на мерките за локализация изрично спрямо изискванията на клиента и конкретните цели за постигане.

Талантлив екип от:

1. професионален преводач

 • с дългогодишен опит в превода на материали за конкретната тематика;
 • с висше образование в областта на журналистиката, публичните комуникации, маркетинга, филолог и/или в съответната тематика, който познава задълбочено спецификите на целевия чужд език и превежда и локализира текстовия материал на целевия чужд език;

2. двама специалист редактора

 • за съответния целеви език, един от които носител на езика;
 • с дългогодишен опит като преводач/ коректор или редактор, ориентиран към детайлите, осъществява редакция и качествен контрол върху текста;

3. проектен мениджър

 • с опит в обработката на чуждоезикови текстове, организацията и мениджмънта на документация и проекти;
 • ръководи организационните дейности свързани с проекта, с когото ще комуникирате относно превода, отговаря за окончателния качествен контрол и удовлетвореността от услугата;

Вие:

 • ни подавате файлове, поставяте и дискутираме Вашите конкретни изисквания (маркетингови цели, целеви език и аудитория, срок, специфики, региони, т.н.);

Ние:

 • правим анализ и представяме доклад за възможни междукултурни проблеми (съгл. елементите на Вашите материали, като символи, имена и цветове, неподходящи за Вашата марка / продукти / услуги по отношение на целевата култура);
 • предлагаме персонализиран план за действие, който най-добре отговаря на Вашите изисквания и актуално състояние;
 • разчитаме или сваляме/дигитализираме информацията в лингвистичен работен файл;
 • правим професионален превод и локализация на информацията на целевия чужд език;
 • наливаме готовите текстове на целевия чужд език в подадените от Вас файлове;
 • при необходимост предлагаме препоръки за адаптация на дизайна и съдържанието спрямо културата, политиката, религиите, обичаите, традициите, навиците и дори суеверията на народите носители на целевия чужд език по отношение на позициониране, илюстрации, типография, символи, знаци, акценти, цветови схеми и други;
 • носител на целевия чужд език осъществява редакция, а проектен мениджър – окончателен качествен контрол;
 • втори независим преводач прави допълнителна проверка;
 • правим качествена проверка на крайния материал (тест в рамките на Вашата целева аудитория и пазар) и при необходимост – корекции;
 • конвертираме в желани файлови формати при необходимост;
 • предоставяме Ви финални файлове;

С нас получавате постоянна поддръжка – ще разполагате с проектен мениджър, който познава Вашите нужди.

 • поддържаме гъвкав подход и ще бъдем до Вас през цялото време на Вашата международна експанзия;
 • получавате съвети, насоки, отчети и добавена стойност;
 • конкурентни и справедливи цени;
 • едно единствено лице за контакт през целия процес от поръчка до приключване на проекта;
 • кратки срокове на изпълнение;
 • винаги спазване на договорените срокове;
 • отстъпки за обем и редовни поръчки;
 • многоезична поддръжка;
 • внимание към детайла;
 • строг процес на редакция и корекции;
 • гарантирани бързина и точност;
 • достъп до специалисти с опит в широк спектър области и най-новите софтуерни приложения;
 • стриктна конфиденциалност;
 • онлайн проследяване на напредъка на изпълнение на поръчката;
 • проверяваме графиките спрямо текста;

Осигуряваме консистентност и съгласуваност на текстовете и терминологията.

Най-често се случва да ни поръчват:

 • локализация на уебсайтове, онлайн магазини, целеви страници (лендинг);
 • софтуер, игри, приложения;
 • SEO съдържание, търговски марки, имена на продукти, фирмени имена, слогани, лозунги;
 • имейл съобщения, социално медийно съдържание, рекламни кампании, маркетинг кампании, маркетингови стратегии, онлайн обучения;

Вашето решение е локализация от Axenda