Професионални копирайтинг услуги

Предлагаме специализирани висококачествени услуги, извършвани от професионални автори на следните езици

Bg
Български

Статии и професионални маркетинг материали на правилен книжовен български език, които да помогнат за разрастване на Вашия бизнес в България.

En
Английски

Английският език се налага като „езикът на Интернет“. Над 50% от сайтовете са на него. Предлагаме копирайтинг на британски и американски английски език.

Es
Испански

Испански, така както го говорят в Испания: вторият по разпространение роден език (след китайски) и третият най-говорим език в света (след английски и китайски).

Бизнесът Ви зависи от това.

Можете да направите първо впечатление само веднъж!

Вашето маркетинг съдържание трябва да вдъхновява, мотивира, впечатлява и да влияе на аудиторията. Необходимо е да сте сигурни, че текстът Ви е ясен, добре структуриран и пригоден за аудиторията на целевите пазари и културните им характеристики. 

уникални, креативни, автентични
Уникалност

Създаване на уникален и оригинален материал, който ще засили клиентската лоялност и доверие и ще повиши авторитета и стойността Ви.

икона: хора, за които езикът е роден
Автори с роден език

Авторите обикновено пишат на родния си език, а когато текстът се създава на чужд език, то той задължително минава редакция за адаптирането му от носител на езика.

креативна визия и точност
Креативност

Изразяваме нови идеи в писането чрез различни начини на мислене и разчупване на установения модел за оценяване и съзидание.

икона: фокус върху маркетинга
Маркетинг фокус

Текстовете за уеб, медии и реклама са различен и специфичен творчески продукт, който поставя читателя в центъра и се стреми да му влияе. Ние разбираме това.

оптимизиран за търсачки
SEO ориентиран

SEO и маркетинг ориентирано съдържание, което ще подобри класирането Ви в търсачки като Google, Bing, Yandex и други.

ниска цена
Гъвкаво ценообразуване

Ценообразуването ни е изготвено с цел Вашето удобство, предлагаме както пакети и абонаментно обслужване, така и писане на дори един единствен материал.

Копирайтинг

Копирайтингът е процесът по създаване на висококачествен текст на конкретна тематика директно на целевия език, който:

 • е интересен и приятен за четене
 • ефективно предава предназначеното послание
 • създава положителен имидж за фирмата на глобално ниво и повишава познаваемостта на марката
 • резонира с културните и езикови очаквания на читателите
 • се гордее с правилна граматика, правопис, синтаксис и пунктуация
 • при направен детайлен подбор на думи и тяхната употреба
 • в подходящия за целите стил и тон
 • придържа се към приложимите за индустрията добри практики
 • следва и Вашите насоки и изисквания
 • изпълнява изискванията за културна, политическа и религиозна уместност
 • няма несъответствия, нелогични, неправилни, непоследователни, неподходящи, липсващи или неясни данни и изрази
 • има висока точност и коректност на съдържанието
 • има добра четимост
 • има подходяща структура, заглавия и акценти
 • има подходящ подбор и плътност на ключовите думи

Нашите автори са талантлив екип съставен от:

Професионален копирайтър:

 • с дългогодишен опит в създаването на материали за конкретната тематика или носител на езика;
 • с висше образование в областта на журналистиката, публичните комуникации, маркетинга, филолог и/или в съответната тематика;

Създава текстовия материал директно на целевия чужд език.

Специалист редактор:

 • за съответния целеви език, носител на езика;
 • с дългогодишен опит като преводач, коректор и редактор;

Осъществява редакция и качествен контрол върху крайния текстови материал.

Най-често ни поръчват

Нашите автори се гордеят с десетки написани статии, текстове за нюзлетъри и имейл маркетинг

многоезично маркетинг съдържание

текстове за маркетинг материали

текстове за уеб сайтове

текстове за статии в блог

PR и спонсорирано съдържание

прессъобщения

текстове за публикации

образователни материали

рекламни текстове

текстове за продуктови каталози

текстове за нюзлетъри и брошури

текстове за фирмени презентации

За да предоставим цялостни решения на своите клиенти, предлагаме и допълнителни услуги като:

 • Допълнителни файлове – генериране или преобразуване на обработеното съдържание в различен от подадения файлов формат;
 • Предпечатна подготовка;
 • Печат на всякакви материали съгласно конкретни изисквания и тираж;
 • Проверка за плагиатство и уникалност на съдържанието;
 • Локализация на вече написано съдържание;

Поръчай копирайтинг услуга сега!