Видове устен превод

Консекутивен превод – последователен превод, при който говорещият прави паузи, в които преводачът превежда казаното (говорителят и преводачът се редуват); преводачът може да си води бележки по време на речта, за да обхване всяка една подробност; използва се при конференции и официални събития.

Симултанен превод – синхронен превод, при който преводачът превежда едновременно с оратора, с малко закъснение; изисква оборудване за устен превод (кабини) и минимум двама преводачи; всеки от преводачите превежда само в едната посока.

Шушутаж – преводачът превежда, шепнейки най-много на няколко слушатели, на място или отдалечено – чрез телефон или видео връзка; само един преводач, който превежда речта само на един човек в конкретен момент.

устен преводач
Ана

Всеки път, когато комуникирате с някого се чувствате най-уверено и удобно, когато разговаряте на родния си език.

Получено

Използването на преводач ще Ви позволи да се съсредоточите върху съдържанието на съобщението си и върху слушателите си.

Видяно
обслужване на клиенти и поддръжка
Христо
чат
Яна

Вашето съобщение ще бъде представено точно и ясно пред получателите му така, че посланието да достигне наистина до тях.

Видяно

Какво включва устният превод?

Axenda Translations предлага устни преводи на място, което позволява свободен разговор без технически прекъсвания между двама или повече души, които не говорят на същия език и отчитане на израженията на лицето и жестовете като фактори при превода.

устен превод пред нотариус
Устен превод пред нотариус

Устен превод за изповядване на сделки пред нотариус и/или съставяне на нотариални актове, включително запазване на час за нотариус.

Придружаващ превод
Устен превод при придружаване

Придружаване на лице при пътуване или събитие, като преводачът превежда и съдейства чрез езиковите си познания по организационни въпроси.

устен превод по време на бизнес срещи
Устен превод за бизнес срещи

Нашите професионални преводачи са на разположение за неформални бизнес срещи между едно или повече лица, както и за формални групови събития.

Устен превод от/на разстояние
Устен превод от/на разстояние

По-гъвкава услуга при по-ниски разходи, дистанционен превод с или без видео връзка, подходяща при невъзможност за придвижване до определено място.

Вижте цените за устен превод сега!