Писмен превод

Забележка:

 • Цените са в лева, без ДДС.
 • Посочените цени са за 1 страница текст за превод (1800 знака с интервалите (30 реда х 60 знака) в съответствие с БДС EN 15038:2006).
 • Минималното таксуване на поръчка е една страница.
 • Цените включват превод от оторизиран преводач при срок за изпълнение: 5 стандартни страници за 48 часа (2 работни дни).
 • Посочените цени са за превод от един преводач и включват проверка за фактологически грешки.
 • Посочените цени не включват други услуги свен посоченото.
 • Терминологична редакция от експерт-редактор се предлага по договаряне.
 • При обемни поръчки и/или дълготрайно сътрудничество, свържете се с нас за индивидуална цена.

Устен превод

Забележка:

 • Цените са в лева, без ДДС.
 • Посочените цени са за устен превод в рамките на 60 минути (1 час) за един преводач.
 • Минималното време за таксуване е 60 минути. След 10-тата минута на всеки следващ час преводът се таксува като пълен час. В цената е включено времето, в което преводачът е с Вас, независимо дали се осъществява същински превод (време на ангажираност).
 • Клиентът следва да заплати разходите за транспорт, настаняване, командировъчни и други разходи на преводача (ако е приложимо).
 • Симултанен превод се извършва от екип от двама или повече преводачи като се наема и необходимата техника.
 • При поръчка за същия ден цената е по договаряне.

Легализация и заверка

Забележка:

 • Цените са в лева, без ДДС.
 • Сроковете за заверките зависят от съответните институции.
 • Заверка на подписа на преводач съгласно Постановление 263/24.11.2017 в нотариална кантора включва запазване на час при нотариус, осигуряване на преводач, подпис на преводача, но не включва нотариалната такса и стойността на превода.
 • Нотариалната такса за заверката от нотариус се начислява отделно към цената на фирмената услуга. Нотариалните такси са по Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
 • Към цената на фирмената услуга за легализация се добавя заверка в КО на МВнР, в зависимост от желания срок за изпълнение (нормална, бърза или експресна). Информация за заверките в КО на МВнР можете да намерите тук.