Философия

Ние избрахме Кайзен – пътят на самоусъвършенстването

Кайзен (Kai – „промяна” и  Zen – „по-добро”, на японски 改善) – философия или практика в центъра, на която стои стремежът към непрекъснато и безкрайно подобряване, фокусирана върху непрекъснатото усъвършенстване на бизнес процесите, подобряване на качеството, поддръжката, управлението на бизнеса и комуникациите, както и на всички аспекти от живота.

Избрахме философията Кайзен, тъй като вярваме, че тя ще ни помогне да постигнем, както личностно развитие на всеки един от нас, така и експоненциален растеж в дългосрочен план и устойчивото ни развитие като компания ориентирана към хората с желанието да предостави високо качество на услугите си още от самото начало, да прилага дългосрочна грижа за клиента, за всеки член на екипа и за самия екип като цяло.

За нас самоусъвършенстването не е дестинация, а процес.

Нашите визия, мисия и ценности
Мисия
1992 - 2019

Предоставяме Ви най-добрите решения в сферата на преводаческите услуги. Помагаме Ви да продавате повече и да комуникирате по-добре с Вашите клиенти по целия свят.

Визия
1992 - 2019

Устойчиво развитие чрез фокус върху новите технологии и непрекъснат стремеж към подобрение на качеството, бизнес процесите и обслужването.

Ценности
1992 - 2019

Етичност ● Компетентност и професионализъм ● Иновация и ефективност ● Отлична комуникация и прозрачност ● Леснота и опростяване

Кои сме ние

Axenda Translations е дружество, учредено от няколко български преводача с дългогодишен опит в областта на преводите и висше езиково образование (превод, филология, лингвистика), както и експертни познания и дипломи в сферата на икономиката, технологиите, маркетинга или правото. Преводаческият опит на всеки един от нас поотделно е не по-малък от 10 години.

Познаването на пазара на преводачески услуги в комбинация със знанията ни за новите технологии ни помагат да осъвременим начина ни на работа и да предложим по-добри цялостни решения в сравнение с нашите колеги в бранша.

Работим в сътрудничество с високо квалифицирани сътрудници и партньори: над 100 професионални преводача с езиково образование и не по-малко от 3 години опит от/на всички европейски езици, почти всички славянски и германски езици.

За предпечатната подготовка разчитаме на графични дизайнери и специалисти предпечат. Услугите за локализация и копирайтинг извършваме съвместно с носители на езика.

Нашите ценности

Етичност

Етичност в отношенията с партньори, клиенти и конкуренти, уважение към околната среда, различията между хората и всяка социална общност

По-добро

Етиката в бизнеса ни помага да предоставяме по-добра цялостна услуга

Компетентност и професионализъм

Високо качество на предоставяната услуга още от самото начало, стремеж към знание, развитие и усъвършенстване без компромис с качеството

По-евтино

Натрупаният професионален опит ни дава възможност да предложим по-евтина услуга

Иновация и ефективност

Бързо и успешно идентифициране и удовлетворяване на потребностите на клиентите, ориентация към новите технологии, непрекъснато подобрение на процесите

По-бързо

Иновативните решения и ползването на нови технологии правят услугата ни по-бърза

Отлична комуникация и прозрачност

Прозрачна комуникация и удовлетвореност на клиентите от общуването с нас

По-достъпно

Лесната комуникация в реално време прави услугата ни достъпна дори за клиенти, които не владеят български език

Леснота и опростяване

Предоставяне на услуги, които да бъдат лесни и интуитивни за използване, да се избягва ненужното усложняване на всички нива

По-лесно

Нашият стремеж е да улесним процеса за Вас

Вашият доверен езиков партньор.