Допълнителни езикови услуги

Освен стандартните превод, редакция, корекция, предпечат, копирайтинг, локализация, легализация и субтитриране извършваме и други услуги, сред които:

Набор на текст

Извличане на текст чрез OCR

Транскрипция

Транслитерация

Конвертиране на файлови формати

Попълване на формуляри

Превод на брайлово писмо

Редакция на брайлово писмо

Сваляне и запис на фонограма

Проверка за плагиатство

Запис на CD или друг носител

Разчитане и набор на ръкописен текст

Дистанционен превод

Превод по Skype

Управление на големи преводачески проекти

Създаване на терминологични речници

Терминологични консултации

Обучение за работа с Trados и памети

Превод със специализиран софтуер

Създаване и управление на памети

Проучвания на чужд език

Анализ/адаптация на търговски марки и наименования

Създаване на темплейтни бизнес документи

Тестване на езикови компетенции при подбор на персонал

98

Доволни клиенти на допълнителни услуги

59

Клиенти поръчали допълнителна услуга

73

Поръчали отново допълнителна услуга

Бърза, персонализирана, безплатна оферта!