Вие питате, ние отговаряме

В тази секция сме събрали най-често задаваните въпроси във връзка с нашите услуги, превода, легализацията, плащанията, сроковете и куриерската услуга.

Ако Ви интересува нещо допълнително, не се колебайте да ни попитате чрез формата за контакт или на нашите телефони, дори на страницата ни във Facebook.

Всичко, от което имате нужда – на едно място

Надяваме се да успяваме да Ви дадем ясна, кратка и точна информация за всеки един въпрос, който би могъл да Ви интересува.

Ако нещо Ви липсва или сме пропуснали, КАЖЕТЕ НИ ГО.

Ние се вслушваме в нашите клиенти!

Въпроси и отговори: Какво е легализация, колко ще ми струва преводът?
Попитайте ни за всичко, което искате да знаете!
     ВАЖНО:
Какви услуги предлагате? + -

Предлагаме следните услуги:

 • Писмен превод
 • Устен превод
 • Локализация
 • Субтитриране
 • Редакция
 • Легализация
 • Предпечат (DTP)
 • Копирайтинг
 • Консултиране

както и някои допълнителни за Ваше удобство като например изпращане на готовия превод по куриер.

Повече информация в УСЛУГИ

Какво е официален превод? + -

Официален превод е такъв, който може да послужи пред институциите на определена държава в съответствие с изискванията на тази държава или международните изисквания. 

За чужд документ, предназначен за ползване в РБългария, преводът се подписва от съответния преводач пред нотариус, с което той удостоверява истинността му и носи отговорност за верността на превода.

Какво е легализация? + -

Легализацията е процедура по удостоверяване на автентичността на официален документ, издаден от органите на една държава пред органите на друга държава.

За държавите, които са страни по Хагската конвенция от 1961 г. то се прави с апостил (Apostille). В РБългария той се поставя от:

 • Министрество на външните работи;
 • Министрество на правосъдието;
 • Министрество на образованието и науката;

За държави, които не са страни по Конвенцията, е важно дали имат влязъл в сила Договор за правна помощ. Повече информация за легализирането на документи можете да намерите в нашите услуги за ЛЕГАЛИЗАЦИЯ.

 

Страни по Хагската конвенция 

Какво е заверка? + -

Заверка е удостоверяването на подписа на преводача върху превода.

В случаите, когато документът е предназначен за ползване в България (чужд документ, преведен на български език) – заверката се прави пред нотариус. Преводачът полага подписа си собственоръчно и лично пред нотариуса. 

В случаите, когато документът е предназначен за ползване в чужбина (български документ, преведен на чужд език) – заверката се прави от МВнР. 

 

Какво е апостил? + -

Апостилът е специално удостоверение с печат за заверка (легализиране) на документ от държавата, в която документът е издаден.

Притежаващите апостил документи се освобождават от всякаква допълнителна форма на легализация в държавите, които са страни по Хагската конвенция от 1961 г.

Употребата на апостил като форма на легализация на документи се регламентира от Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, подписана в Хага на 5 октомври 1961 г.

За България Хагската конвенция влиза в сила на 30 април 2001 г.

Как мога да проверя апостила? + -

Всеки апостил има идентификационен номер, който фигурира в публичен регистър на институцията, която го е издала. Често под самия апостил е указано къде същият може да бъде проверен.

В РБългария институциите, които издават апостили със съотвeтните регистри за положен апостил, са:

 • Дирекция „Заверки и легализации“
 • Министерство на правосъдието
 • Министерство на образованието
Какво е преводаческа страница? + -

Стандартната преводаческа страница съдържа 1800 печатни знака готов превод (с интервалите).

Исторически тази мерна единица идва от обема текст, съдържащ се в една машинописна страница (60 символа на ред, 30 реда на страница).

Символите в текстов документ се установяват лесно чрез функцията „Word Count“ в Microsoft Word например. 

Колко ще

ми струва? отнеме?
Как мога да получа превода? + -

Можете да получите готовия превод:

 • по имейл
 • по куриер на хартия, CD или друг носител
 • на място в офиса ни 
 • чрез линк за сваляне от FTP сървър
 • чрез линк за сваляне от клауд услуга
Как защитавате превода? + -

Ако желаете ние можем да криптираме файловете или да ги защитим с парола преди да Ви ги изпратим.

Как мога да платя? + -

Можете да заплатите поръчани услуги:

 • чрез банков превод 
 • чрез пощенски паричен превод по Еконт
Колко струва преводът? + -

Цената на превода зависи от езика, срока, сложността на текста и обема на поръчката. Нашите цени започват от 0.06 лв./дума без ДДС за обикновен превод. Минималната поръчка за таксуване е 1 страница. За повече информация посетете страницата ни ЦЕНИ.

Колко струва устният превод? + -

Цената на устния превод зависи от езика, вида на превода (симултанен, консекутивен, придружаващ) и се определя на час. Обикновено започва от 50 лв./час без ДДС, като минималното време за таксуване е 60 мин. За повече информация посетете страницата ни ЦЕНИ.

Колко струва легализацията? + -

Цената за легализация зависи от срока, вида на документите и институциите, в които е необходимо те да се заверят. За повече информация посетете страницата ни ЦЕНИ.

Нужна ли ми е заверка/легализация? + -

Отговорът е – зависи. Важно е какъв е документът, къде и за какво ще го ползвате, както и обстоятелствата, които се налага да удостоверявате чрез него.

Режимът на легализация зависи от международните споразумения и спогодби между РБългария и съответната държавa.

Страните подписали Хагската конвенция – свали

Страни, с които България има договори за правна помощ – свали

Aктуална информация можете да намерите на сайта на МвНР.

Препоръчваме, когато е възможно, винаги да се консултирате с институцията-получател (за да си спестите ненужни разходи и главоболия).

Вижте какво можем ние да направим за Вас на страницата ни ЛЕГАЛИЗАЦИЯ.

Колко време отнема легализацията? + -

Сроковете за заверки и легализации зависят от вида на документите и институциите, в които е необходимо да се извършат.

Колко струва куриерската услуга? + -

Можете да получите Вашите документи на хартиен носител или CD по куриер във всяко едно населено място в РБългария. Срокът за доставка обикновено е 1 – 3 работни дни.

Изпращането се извършва за сметка на клиента, а цената на основната услуга до всички селища за документи с тегло до 0.5 кг. е 12.00 лв. без ДДС + 2.45% върху сумата на наложения платеж.

Какво е неспециализиран превод? + -

Неспециализиран е преводът на текстове и информация, който не предполага ползване на специфична терминология, например:

 • бланкови документи (дипломи, актове за раждане, смърт, свидетелства за съдимост, справки от институции);
 • текстове от общ характер (текстове за уеб, маркетинг и реклама, текстове предназначени за неспециализирана аудитория);
Какво е специализиран превод? + -

Специализиран се нарича преводът на текстове и информация с високо ниво на сложност и специфична терминология, например:

 • технически;
 • медицински;
 • юридически; 
 • икономически;
 • научни;
Какво е творчески превод? + -

Творчески е преводът на текстове с художествена стойност, например:

 • проза (романи, автобиографии, приказки, разкази, повести, есета);
 • поезия;
Какво е CAT превод? + -

CAT (англ. computer-aided translation или computer-assisted translation) e форма на превод, при която преводач превежда текстa с помощта на компютърен софтуер, предназначен да улесни процеса и да го подпомага. Към днешна дата CAT не може да замени човешкия превод.

Популярен професионален преводачески софтуер:

 • SDL Trados
 • Wordfast
 • Déjà Vu
 • MemoQ
 • OmegaT
Какво е Trados? + -

SDL Trados Studio е интегрирана платформа за превод, управление на терминологията и управление на проекти. Представлява CAT (англ. computer-aided translation или computer-assisted translation) софтуер предназначен да улесни преводача при превода, да му даде възможност да работи по-бързо като същевременно запазва качеството на крайния продукт. Използва се от над 250 000 професионални преводача и работи с преводачески памети (ТМ).

Как осигурявате качеството на превода? + -

Работим съгласно европейските и международните изисквания и стандарти, засягащи пряко качеството и предоставянето на преводачески услуги, управлението на основните процеси, минималните изисквания за квалификация, наличието и управлението на ресурсите, както и други дейности, необходими за предоставяне на качествена услуга, свързана с превода.

Ползваме единствено професионални преводачи.

Във всеки писмен превод участват:

 • преводач
 • редактор
 • коректор

Специализираните преводи се извършват при консултации с експерти в съответните области на знанието.

Обемните преводи се извършват от екип, който включва задължително:

 • мениджър проекти
 • преводач
 • редактор
 • коректор
 • експерт синхронизация на терминологията

Повече информация за нашия начин на работа можете да намерите на страницата ни Процеси.

Как осигурявате конфиденциалност? + -

Поверителността и запазването на конфиденциалността на информацията на нашите клиенти е наш основен приоритет залегнал в етичните ни принципи и във всички политики на компанията. 

За запазване поверителността на информацията използваме комбинация от налични средства, сред които:

 • Юридически
 • Технически 
 • Оперативни

За повече информация относно сигурността и конфиденциалността на информацията, моля посетете Сигурност и прочетете нашата Политика за поверителност.

Как обработвате личните ми данни? + -

Като преводаческа агенция, която работи с информация, приемаме защитата на личните данни изключително сериозно. Всички Ваши лични данни се обработват и съхраняват съгласно изискванията на ЗЗЛД на РБългария и Общия регламент за защита на личните данни (EU) 2016/679 (GDPR).

Всичко свързано с личните данни можете да откриете в нашата Политика за поверителност.

Всички въпроси относно лични данни можете да отнесете до: Отдел „Лични данни“ на имейл [email protected]

Как да откажа направена поръчка? + -

Можете да се откажете от поръчка за писмен превод по всяко време.

Необходимо е да ни уведомите в писмена форма, например по имейл.

В случай че поръчката вече е била приета и изпълнението по нея тече, ще заплатите само изпълнената част от поръчката. 

Пълна информация относно условята за отказ от поръчка ще намерите в Общите условия.

Как да направя рекламация? + -

Ако не сте доволен от наш превод или друга наша услуга, пишете ни на имейл: [email protected]

Във връзка с писмени преводи можете да попълните директно Формата за рекламации. Това ще ни даде възможност да обработим по-бързо Вашето искане.

Моля, имайте предвид, че стандартният срок за разглеждане на Вашата рекламация е един месец.

Не намирате отговор на Вашия въпрос?