interpreting online

Устен превод от/на разстояние

Устен превод от/на разстояние – онлайн превод, по скайп или чрез друг софтуер

Всички права запазени. Копирането на това съдържание е забранено!