QA завършен

процесът по осигуряване на качеството приключва

Качеството е гарантирано