изходящ текст

резултат

изходящ текст – превод, изготвя се в желания формат