goes to quality assurance

изпратено за качествен контрол

отива към екипа отговорен за качеството