goes to quality assurance

изпратено за качествен контрол

отива към екипа отговорен за качеството

Всички права запазени. Копирането на това съдържание е забранено!