free redaction

безплатна корекция

корекцията е безплатна и е включена в цената на превода