Нашата специализация

и експертни познания

Документи

 • Фирмени, търговски и частни документи
 • Правни
 • Финансови
 • Бланкови
 • Счетоводни
 • Нотариални и други документи издадени от институциите на РБългария и други държави по света

Тръжни процедури

 • Документация за участие в тръжни процедури
 • Обявления
 • ЗОП
 • Финансова част
 • Техническа част
 • Фирмени документи: инфраструктура, жп, метро, води и ВЕЦ, енергетика, саниране, магистрали, пътища и пътна инфраструктура, строителство и др.

Тежка промишленост

 • Енергетика
 • Металургия
 • Машиностроене
 • Химическа промишленост
 • Строителна промишленост
 • Производство на строителни материали и машини
 • Дървопреработване
 • Други

Технологии

 • Информационни технологии (ИТ)
 • Софтуер и хардуер
 • Киберсигурност и криптография
 • Блокчейн
 • Изкуствен интелект и невронни мрежи
 • Биотехнологии
 • Дигитален маркетинг, реклама,  оптимизация за търсачки (SEO)
 • Телекомуникации

Строителство и недвижими имоти

 • Строителство
 • Недвижими имоти
 • Архитектура
 • Електро
 • ВИК
 • ОВК
 • ПБЗ
 • Пожарна безопасност
 • Геодезия
 • Част конструктивна
 • Интериор и обзавеждане
 • Инвестиционни проекти

Енергетика и екология

 • Възобновяема енергия
 • Енергийна ефективност и електричество
 • ВЕИ и ВЕЦ
 • Пелети
 • Фотоволтаици
 • Соларни инсталации и паркове
 • Преработка на отпадъци
 • Електромобили
 • Геотермална енергия
 • Биогорива
 • Газ

Медицина и фармация

 • Здравеопазване
 • Медицина и медицински изделия
 • Фармация
 • Фармакология и зъботехника
 • Зъболечение
 • Документи свързани с болнично и доболнично лечение
 • Лекарствени продукти
 • Изследвания
 • Епикризи

Икономика и право

 • Финансови и банкови документи
 • Данъчни и счетоводни документи
 • Застраховки
 • Кредити и полици
 • Гаранции
 • Търговско-правни документи и договори
 • Лицензи
 • Данъчно, търговско, наказателно право, право на ЕС
 • Съдебни решения и др.

Обслужващ сектор

 • Транспорт
 • Съобщения
 • Търговия
 • Туризъм
 • Наука
 • Образование
 • Култура и изкуство
 • Здравеопазване
 • Финанси
 • Комунално-битова дейност

Проза

 • Литературни произведения
 • Романи
 • Разкази
 • Приказки
 • Повести
 • Биографии
 • Пътеписи
 • Есета
 • Енциклопедии
 • Всякакъв друг вид художествени текстове

Свържете се с нас сега!