Axenda Translations осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Oтговарямe на всички изисквания на новата регулация, като събираме единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на нашите услуги, и ги пазим отговорно и законосъобразно.

Съгласие за обработка на данни

Съгласието следва да бъде дадено чрез утвърдително действие, което установява свободно дадена, специфична и информирана индикация за съгласието на субекта на данни за обработването на лични данни, отнасящи се за него или нея, чрез писмено изявление, по електронен път включително, или чрез устно изявление.

Имате право:

 • да получите информация за обработването на Вашите лични данни;
 • да получите достъп до съхраняваните за Вас лични данни;
 • да поискате неправилните, неточните или непълните лични данни да бъдат коригирани;
 • да поискате личните данни да бъдат изтрити, когато вече не са необходими или ако за обработването липсва законово основание;
 • да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на маркетинга или на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация;
 • да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни в конкретни случаи;
 • да получите личните си данни в пригоден за машинно четене формат и да ги изпратите на друг администратор („преносимост“);
 • да поискате решенията, основаващи се на автоматизирано обработване, които Ви засягат и са въз основа на Вашите лични данни, да бъдат направени от физически лица, а не само от машини.

Кои данни са „лични“?

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице. Отделни данни, които когато се съберат заедно могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представляват лични данни.

Лични данни, които са станали анонимни по такъв начин, че лицето не е идентифицирано или вече не може да се идентифицира, вече не се считат за лични данни.

Примери:

 • собствено име и фамилия;
 • ЕГН;
 • домашен адрес;
 • имейл адрес, като например име.фамилия@домейн.com;
 • номер на картата за самоличност;
 • данни за местоположение;
 • адрес на интернет протокол (IP);
 • идентификационен номер на „бисквитка“;
 • рекламният идентификатор на вашия телефон;

Кои данни са „чувствителни“?

Следните специални категории лични данни се считат за „чувствителни“ и получават специална защита:

 • расов или етнически произход;
 • политически възгледи;
 • религиозни или философски убеждения;
 • здравословно състояние;
 • обработване на генетични данни;
 • сексуален живот или сексуална ориентация;
 • биометрични данни с цел уникалната Ви идентификация като физическо лице;
 • членство в професионална организация;

Информация относно компетентния надзорен орган

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • GPS координати: N 42.668839, E 23.377495
 • Телефон: 02 915 3 518
 • Email: [email protected][email protected]
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

Пишете ни:

Защита на личните данни

За да упражните правата си,  свържете се с нас през формата за контакт или на [email protected]

Телефон: +359 876 188 249

Ще Ви отговорим без ненужно забавяне и най-късно до 1 месец в съответствие с нашата процедура. Възможно е да бъдете помолени да предоставите информация, за да потвърдите самоличността си във връзка с упражняването на тези права.

Практически въпроси

Практически въпроси относно защитата на лични данни

Научете как обработваме Вашите лични данни

Полезни връзки:

Към Регламента

Към Европейската комисия

Правна рамка

Закон за защита на личните данни

Публичен ключ

Криптиран чат с нас в Keybase

Контакт с нас