Нашите езици

На света съществуват малко над 7000 говорими езика,
но почти 1/2 са застрашени от изчезване,
а на 23 от тях говори половината население на планетата.

*

Кои са най-популярните езици?

На какъв език трябва да говори бизнесът Ви, за да достигнете до най-много потенциални потребители?

World Map BG Placeholder
World Map BG

Първа група:

Втора група:

Трета група:

Четвърта група:

Пета група:

Имате нужда от нещо друго? Свържете се с нас сега!