Технологии

Машинният превод не трябва да се бърка с подпомагания от компютър превод (CAT). При последния водещата роля в превода се изпълнява изцяло от човек, а софтуерът само улеснява някои аспекти от работата му без да може да го замести изцяло. Машинният превод е предмет на компютърната лингвистика, която се занимава със задачата за автоматично превеждане на писмен текст или реч чрез софтуер, който анализира изходния текст и възпроизвежда целевия принципно без човешка намеса....

Don`t copy text!