Блог

Кое е най-важно за Вас? Бързината, качеството или цената?

Изберете само две, не можете да получите всичко! Чували ли сте това и преди?

Железният триъгълник: бързо – качествено – евтино

Става въпрос за всеизвестната трилема в проектния мениджмънт, наричана още железният триъгълник или тройното ограничение.

Според нея, когато говорим за изпълнението на един проект, попадаме на желязно ограничение, което няма как да избегнем. А именно, трябва да изберем една от следните хипотези:

  • бързо и евтино (но не достатъчно качествено)
  • качествено и евтино (но не може да стане бързо)
  • бързо и качествено (но няма как да бъде евтино)

Това е избор, който, да си кажем честно, повечето хора не желаят да правят. А и кой ли би искал? Всеки иска да получи най-доброто, най-бързо и на най-ниската цена.

В същото време обаче трилемата важи с пълна сила, при това не само в управлението на проекти, а и при предоставянето на услуги, включително когато говорим за преводаческия сектор, и няма как да я пренебрегнем. При едно условие: говорим за проекти и услуги, извършвани от хора, а не автоматизирани или изцяло изпълнявани от машини. Дали машините ще изместят хората в превода можете да прочете в Машинен или човешки превод?

Към момента, макар и само в някои случаи, определени процеси могат да бъдат подобрени и забързани чрез използването на софтуер като например CAT инструментите, които ние често ползваме.

Услугите като превод, предпечат, редакция, графичен дизайн, уеб дизайн и много други, особено такива, при които съществува творчески елемент, се извършват от хора. Истината е, че тези хора се обучават с години, практикуват дълго и влагат значителен ресурс, за да станат истински добри специалисти в своята област. Добрият специалист работи по-бързо, но не взема евтино и по правило е по-търсен, съответно по-зает. По-неопитният взима по-малко, но не може да се справи бързо.

Ами времето?

ВРЕМЕТО е важен фактор за бизнеса

Повечето клиенти на преводачески услуги зависят от срокове, които трудно биха могли да се удължат, тъй като биват ограничени от обективни фактори: кампанията трябва да стартира до определена дата; договорът трябва да бъде готов за подписване на срещата с партньорите, която ще се проведе в чужбина следващата седмица; изложението има фиксирана дата; срокът за подаване на оферти по публичната поръчка изтича утре.

За извършването на една работа обаче е нужно определено количество време, а когато то е недостатъчно, често качеството остава незадоволително. Не искате кампанията Ви да бъде провал, партньорите да Ви сметнат за некомпетентни, потенциалните клиенти на изложението да решат, че не си заслужавате или да бъдете елиминирани от търга преждевременно заради глупава техническа грешка!

Спокойно, ние Ви разбираме отлично! И сме тук, за да Ви помогнем. Правим го като търсим баланса между трите фактора качество-цена-бързина и използваме технологии и процеси, които ни помагат да реализираме тази мисия успешно.

Какво всъщност значи БЪРЗО?
Колко бързо Ви трябва преводът?

най-добрата преводаческа услуга

Бързина и качество!

За превода времето е изключително важен елемент. Защо? Колкото по-обемен е един превод, толкова повече време е необходимо за него (дори когато се извършва от най-подготвените преводачи, снабдени с най-добрия софтуер).

Често, за да се постигне изискваната от клиента бързина, се ползват повече на брой преводачи, което всъщност налага отделянето на допълнително време за последващи редакции и корекции, възможни чак след извършване на целия превод (от трето лице), а също и допълнителното ангажиране на специалист, който да действа като синхронизатор на терминологията по време на работа.

Това, разбира се, няма как да не се отрази на крайната цена.

Всеки преводач превежда различно, тъй като езикът не е математически логаритъм. Така че „колкото повече баби има Вашето дете … толкова по-хилаво ще бъде то“ – искаме да кажем, че качеството на превода намалява правопропорционално на преводачите, включени в изпълнението му, докато необходимото време се увеличава заради нуждата от допълнително време и ресурси за редакция, корекция, синхронизация и осигуряване на необходимата комуникация.

Истината е, че много агенции си спестяват редакцията, корекцията и синхронизацията, въпреки че Ви обещават качествен превод. Просто, защото не остава достатъчно време, нито специалисти, които да ги извършат или това би завишило цената толкова, че ще Ви накара да откажете поръчката или да предпочетете конкуренцията. Редакцията означава 25% допълнително време, така, че те просто НЕ го правят.

В това време Вие плащате висока цена (за бързата поръчка), а получавате по-ниско качество. Сами се досещате за това, но понякога сроковете Ви притискат, така че правите компромис.

Понякога това е оправдано, стига компромисът да не е прекалено голям.

Как да разберете кога КОМПРОМИСЪТ е прекалено голям?

Една преводаческа страница възлиза на 1800 символа с интервалите (Word изчислява това автоматично). Приемете, че стандартната норма на превод за 24 часа е 6 – 10 странции. Тоест, ако имате 100 страници текст, нормално би трябвало 1 преводач да го преведе за около 10-16 работни дни, с 1-2 дни за редакция. Тогава ще получите най-високото възможно качество, при най-ниската цена (обикновена поръчка).

Ако Ви обещаят превода за 3 дни, това означава 1 ден за редакция и 2 дни за превод (или 5 преводача, които да работят по Вашия текст). Възможно е, но няма да се получи така добре, както в първия случай. Но ако искате превод на текст от 100 страници за 1 ден или ако имате 500 страници за 3 дни, помислете си пак! Отчитайте и сложността.

Планирането тук е ключов фактор! Не винаги спешността е продиктувана от външни фактори (независещи от Вас), понякога е просто въпрос на предвидливост и добра организация. Ако имате такава, тя ще Ви се отплати. Не чакайте последния момент!

Всеки спешен превод Ви струва много повече пари, а получавате по-ниска стойност. Когато правите компромис, правете го умно, така че да получите най-доброто.

КАЧЕСТВО

Качеството на една услуга е функция от няколко важни параметъра:

1) подготовката на професионалиста или екипа;

2) времето, енергията и знанието отделено за проекта;

garantirano kachestvo

Гаранция за качество!

Колкото повече опит има един професионалист, толкова по-малко време би му отнела дадена задача, разбира се, това „по-малко време“ не може да се редуцира до безкрайност, тъй като всяко нещо изисква определен минимум енергия, внимание и умение, за да се осъществи.

Съгласете се също, че един такъв високо подготвен специалист, който работи по-бързо, вероятно ще Ви струва по-скъпо и ще бъде по-трудно достъпен.

Разбира се, когато купуваме продукт или услуга, всички искаме най-високото качество.

Но всъщност какво трябва да се разбира под отлично или добро качество? При услугите то може да бъде субективно или трудно за измерване. Как да знаем дали не ни подвеждат?

Ако нещо звучи прекалено хубаво, за да е истина, най-вероятно то просто не е истина – ако някой Ви предлага да преведе 100 страници за 24 часа за 3 лв./стр., повярвайте ни, от това няма да излезе нищо добро.

Понякога нещата дори не опират само до цената. Знаете, че една малка грешка във важен договор с потенциален клиент може да Ви провали и да Ви струва не просто сделката, а целия търговски контакт и потенциални ползи.

Ние не правим компромис с качеството!

Помислете до колко важно за Вас е качеството, което трябва да има един превод?

Дали преводът е за Ваше лично ползване и информация, дали е важно да го получите бързо (можете ли да си позволите да почакате, т.е. има ли обективен фактор, който да Ви налага да бързате, ако няма – ще получите по-добра цена за обикновена поръчка вместо за бърза), каква пряка стойност би Ви донесъл този превод (вероятно, ако участвате в публична поръчка за няколко милиона и могат да Ви дисквалифицират по документи, качеството на дадения превод би имало по-висока стойност за Вас; не си спестявайте пари, когато превеждате епикризи).

От друга страна, знаем, че понякога преводът просто се налага поради бюрократични и административни причини, които са в тежест за бизнеса, но не принасят пряка полза. Затова и сме предвидили облекчени цени за бланкови документи, които можете да видите в секция Цени.

Ако за Вас качеството наистина е важно, съдействайте на агенцията.

Предоставянето на услуга, която наистина удовлетоворява клиента, е двустранен процес: подавайте информация за Вашите изисквания предварително (относно терминология, изписване на собствени имена, фирми, марки, географски наименования, оформление на таблици, превод на снимки, дайте информация за предназначението на текста).

Последното се пропуска най-често, а е от изключителна важност. На практика то съставлява основния контекст и Вашият преводач ще Ви бъде благодарен за тази информация.

ЦЕНА

nai-dobra cena

Най-добра цена!

Макар и не винаги, доброто качество обикновено струва повече.

Никой не иска да го оперира най-евтиният мозъчен хирург, нали? Най-евтиното сирене в магазина, обикновено изобщо не е сирене. При услугите също е така, макар това да не си личи веднага.

Разбира се, това не означава, че трябва да плащате скъпо и прескъпо за нещо, което Ви носи ниска стойност и съмнителни ползи. Но ако цената е прекалено ниска, вероятно нещо не е както трябва.

Преводаческият пазар е фиксирал цените на преводите и те не се различават съществено между различните преводачески агенции. Цената зависи от езика (колко рядък е), времето за изпълнение (бързина на поръчката: бавна, бърза, експресна), вида и сложността на текста (специализиран, неспециализиран), а цените за легализация се определят от държавните институции, които ще я извършат.

Така, че доверете се на по-добрата репутация и заложете на баланса цена-качество-време.

Често от тези три параметъра във Ваши ръце е само времето!

Как да получите възможно най-добрата услуга? И възможно ли е да получите всичко наведнъж?

Да! Възможно е да получите добър баланс между трите компонента!

Как да намалите разходите си за превод? Изграждането на дългосрочна партньорска връзка ще намали разходите Ви за превод по принцип. Ако имате постоянна нужда от преводи или големи обеми, потърсете ни за да получите добра отстъпка.

Предвиждайте достатъчно време и давайте на преводачите достатъчно информация, за да може Вашият превод да бъде направен качествено. Така ще платите стандартна цена за нормална поръчка и ще получите най-добрия краен резултат.

Доверете се на нашите високо-квалифицирани специалисти, те имат достатъчно опит, за да извършат работата по-бързо и по-качествено с помощта на новите технологии и оптимизирани процеси, а Вие ще получите много повече за парите си.